Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.


Registrácia
pre odber noviniek

Emailová adresa:

Meno:
Priezvisko:

Pre odosielanie newsletterov používame metódu DOUBLE OPT IN. To znamená, že naše e-maily s novinkami budete dostávať iba vtedy, ak v e-maile s potvrdzovacím linkom, ktorý vám zašleme na vašu e-mailovú adresu, potvrdíte aktiváciu služby Newsletter. Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to kliknutím na príslušný link pre odhlásenie z odberu newslettera, umiestnený priamo v každom newsletteri, alebo kontaktovaním našej zodpovednej osoby. Viac o ochrane osobných údajov nájdete
» TU «

E-marketingová súťaž

Všeobecne o súťažiE-marketingová súťaž ako forma propagácie je medzi slovenskými čitateľmi veľmi populárna a aktívne vyhľadávaná. Zároveň je veľmi efektívna pre zadávateľa, nakoľko súťažiaci musí aktívne pracovať s informáciami o produkte/službe zadávateľa.

Vy, ako zadávateľ, venujete cenu (produkt/službu) do súťaže a my Vám za poplatok zabezpečíme celú realizáciu.

Venovať vlastný produkt či službu do súťaže môže mať viacnásobný efekt.

Získate spokojného zákazníka (výhercu/-kyňu), ktorý bude ďalej šíriť slovo o Vašom výbornom produkte/službe. Na základe našich skúseností vieme, že zákazník, ktorý mal možnosť ľahko vyskúšať produkt/službu sa vráti a prinesie ďalších zákazníkov. Súťažná akcia takisto vyvolá virálno-propagačný efekt minimálne medzi súťažiacimi/návštevníkmi, u ich rodinných príslušníkov a priateľov.Ako súťaž prebieha z pohľadu súťažiacich


Súťažiaci navštívi mikrostránku súťaže na našom portáli Hrajte-a-Vyhrajte.sk. Mikrostránka obsahuje propagačný materiál o produktoch a službách zadávateľa (fotografie, video, text, hypertextové odkazy na web), súťažné podmienky, registračný formulár, informácie o priebehu/ukončení súťaže a po skončení informácie o výhercoch.

Ak sa návštevník mikrostránky chce zúčastniť súťaže o cenu, musí si materiál prezrieť, prečítať a porozumieť obsahu, aby vedel odpovedať na otázku. Odpoveď na súťažnú otázku nájde buď v texte, na fotkách, vo videu alebo na webe zadávateľa. Súťažiaci musí pravdivo vyplniť všetky povinné údaje v registračnom formulári.

Po ukončení súťaže získa výherca produkt alebo poukaz na službu.Ako súťaž prebieha z pohľadu zadávateľa


Vy, ako zadávateľ, si zvolíte produkt/službu ako výhru pre súťažiacich. Je na Vás, či bude výhra len pre jedného súťažiaceho alebo pre viacerých. Čím je atraktívnejšia cena, tým je vyšší záujem zo strany súťažiacich.

 • oznámite nám predmet výhry a jej hodnotu,
 • doručíte nám emailom podklady: text, fotografie, linky na Váš web, prípadne na facebook alebo na video,
 • súťažnú otázku môžete vybrať sami, alebo Vám ju môžeme navrhnúť aj my,
 • po našom spracovaní podkladov, odsúhlasíte formu/design/obsah súťaže,
 • zaplatíte realizačný poplatok,
 • pokiaľ sa jedná o produkt, zašlete ho na našu adresu ešte pred začatím súťaže a my ho potom zašleme výhercovi,
 • ak ide o službu, poskytnete ju výhercovi na Vami určenom mieste výkonu, na základe nami vyhotoveného voucheru,
 • na záver získate od nás spracované štatistiky súťaže.

Ako súťaž prebieha z pohľadu realizátora


Po obdržaní záväznej objednávky od zadávateľa:

 • naprogramujeme skripty mikrostránky
 • graficky upravíme podklady
 • zalomíme texty
 • odkonzultujeme typ súťažnej otázky
 • nastavíme prelinkovanie odkazov a videí
 • naprogramujeme registračný formulár
 • odkomunikujeme s Vami finálnu verziu


Pripravíme podpornú kampaň pre súťaž:
 • grafický návrh a príprava bannerov o súťaži
 • príprava PR článku o súťaži
 • umiestnenie bannerovej reklamy a PR článku na ďalších internetových portáloch
 • rozposlanie newsletteru našim zaregistrovaným užívateľom s informáciou o súťaži
 • oznámime facebookovým fanúšikom informáciu o začatí súťaže a o jej trvaní


Počas priebehu súťaže:
 • zabezpečujeme dozor a monitoring
 • zabezpečujeme zber dát do databázy
 • zabezpečujeme, aby registrujúci súťažiaci nebol v databáze viacnásobne
 • odpovedáme na prípadné dodatočné otázky súťažiacich


Po skončení súťaže:
 • zastavíme registračný formulár,
 • zabezpečíme spracovanie údajov z databázy,
 • vylosujeme výhercu (pokiaľ nie je určené inak),
 • nakontaktujeme výhercov a vyzveme ich na prebratie výhry,
 • v prípade ak je výhrou produkt, zašleme ho na adresu výhercu (pokiaľ nie je určené inak),
 • ak je výhrou služba, zašleme nami graficky zhotovený voucher výhercovi,
 • zverejníme na mikrostránke súťaže výhercov,
 • spracujeme a zašleme štatistiky o súťaži zadávateľovi.


Technické a usmerňujúce informácieTypy odpovedí na súťažnú otázku môžu byť:
 • tipovacia odpoveď (zvyčajne je to číslo, napríklad pri otázkach: koľko zákazníkov ste mali minulý rok alebo koľko litrov polievok zjedia návštevníci za týždeň, …). Výhercom sa stáva ten súťažiaci, ktorý sa čo najviac priblíži k správnej odpovedi.
 • vedomostná (zvyčajne je to text - názov alebo pomenovanie, napríklad ako sa volá obľúbené národné jedlo). Výhercu žrebujeme.
 • s možnosťou na výber (je vopred stanovený zoznam odpovedí, z ktorých je len jedna správna. Výhercu žrebujeme.
 • V prípade Vášho záujmu, súťaž môže byť aj bez otázky, len s registráciou. Výhercu žrebujeme.


Doba trvania súťaže - súťaž prebieha štandardne 45 dní, vopred je stanovený dátum ukončenia súťaže a dátum žrebovania resp. zverejnenia výhercov. Príprava súťaže by mala byť ukončená minimálne 24 hodín pred začiatkom súťaže.

Textové podklady na súťaž je potrebné dodať v slovenskom jazyku. Rozsah textu max. 1800 znakov. Okrem toho je potrebné dodať kontaktné údaje, linku na webstránky zadávateľa a facebookovú stránku zadávateľa poprípade produktu/služby.

Obrazové podklady na súťaž (ilustračné fotografie, logo, …) je potrebné dodať vo formáte jpg / png / gif / bmp v dostatočnej veľkosti. Pre video je nutné zaslať hypertextovú linku na youtube.

Monitoring - Systém pre spracovanie súťaží na Hrajte-a-Vyhrajte.sk je automaticky nastavený tak, že odstraňuje duplicitné odpovede a pokusy o podvod pri vypĺňaní formulárov na základe monitorovania IP adries a iných technologických mechanizmov.

Ak chcete vedieť viac, alebo máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.


reklama